Новини от външни източници
МОН иска да привлече по-млади учени
03.06.2016
Източник: economic.bg

Министърът на образованието Меглена Кунева представи днес стратегията „По-добра наука за по-добра България 2025 г.", в която е заложено увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации до 1,5 %.

Стратегията е пусната за обществено обсъждане на сайта на МОН. В нея се предвижда също достигане на 0,45% публично финансиране на научните изследвания в България.

„Ключовата дума в стратегията е "концентрация" - на ресурси в научната инфраструктура, чрез която да се постигне добавена стойност за икономиката и обществото, а също и "синергия", тоест използването на различни източници и инструменти на финансиране", отбеляза Кунева.

Тя посочи, че най-големият проблем, който трябва да се реши чрез стратегията, е демографският.

МОН предлага също подмладяване на научната общност и привличане на млади учени. „Цялостната политика е за модернизиране на науката, промяна на политиката, но не чрез закриване на институти и звена",допълни министър Кунева.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа