Събития
Предстоящи модулни семинари по международни и международно признати стандарти

Организатор: AlphaQuality
Дата: 21.03.2017


Целта на обученията е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Допълнителна информация: http://alphaquality.org/iso-trainings/iso-trainings.html
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа