Обща концепция, насоки, подходи и механизми за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони
Обща концепция, насоки, подходи и механизми за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони
01.11.2011

Документът обединява смислово и логически разработените до този момент по проекта методически материали и обобщава основните възможности и насоки за дефиниране функционалностите на Информационната система за оценка на компетенции (ИСОК).

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа