Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор “ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ” - 2011
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 15.02.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 21.02.2012 г.
Автор: Йончо Пеловски, Кирил Петков, Зорница Кирова, Таня Желязкова-Тея, Кирил Желязков
Ключови думи: Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор “ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ” - 2011
Описание

Анализът обхваща формиращите се тенденции в производството на химически вещества в ЕС и страната в последните десет години. Показано е значението на този сектор върху формирането на брутния вътрешен продукт; значението му, вноса и износа на химичните продукти и формирането на принадена стойност и създаване на на нови работни места. Посочена е продуктивността в сектора и са направени сравнения с други сектори. 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа