Анализ на основните проблеми на образователната система и системата за квалификация и преквалификация - 2010
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 30.07.2010 г.
Дата на публикация в Библиотека: 16.08.2010 г.
Автор: Даниела Симидчиева, Милена Савова, Стефка Добрева
Ключови думи: Професионално образование и обучение, система, оценка, компетенции, квалификация, знания, умения, способности
Описание

Сред основните цели на изследването е да се идентифицират възможностите за намаляване на дисбаланса между търсене и предлагане на квалифицирана работна ръка. Направен е преглед на националните политики, действащите регулаторни режими и отговорните институции и информационни системи в сферата на професионалното обучение и образование.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа