Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила - 2014
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 19.12.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 19.12.2014 г.
Автор: Людмила Мецова, Мартин Стоянов, Цветомила Игнатова, Иван Иванов
Ключови думи: Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила - 2014
Описание

Този документ проучва и описва съществуващи европейски и световни добри практики в представянето на информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия. Разгледани са европейските политики за заетостта и развитието на работната сила за периода 2013-2014 г. и приоритетите на България, свързани с общите европейски политики. Представени са европейските инструменти за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, приложими стандарти и ролята на работодателските организации в процеса. Анализирана е структурата и организацията на дуалното обучение в страните от Европейския съюз, използването на игрови елементи (gamification) в развитието и оценката на уменията и компетенциите и на мобилните приложения за развитие на потенциала, подбор на персонала и придобиване и трансфер на знания.

 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа