ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД (2015 г.)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 30.06.2015 г.
Дата на публикация в Библиотека: 01.07.2015 г.
Автор: Иван Кокалов, Светлана Дончева, Станислав Попдончев, Божидар Данев, Жечко Димитров, Томчо Томов, Ваня Кирова
Ключови думи: ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД (2015 г.)
Описание

Обобщение на резултатите от проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence). Онлайн платформата е уникална за България информационна система в областта на развитието на човешките ресурси. Тя е иновативен инструмент за осъществяване на ефективна устойчива връзка между потребностите на пазара на труда и системата на обучение и професионална квалификация. 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа