Оценяване на компетенциите на работната сила – състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 15.06.2015 г.
Дата на публикация в Библиотека: 15.06.2015 г.
Автор: Силвия Тодорова
Ключови думи: Анализи и проучвания за човешкия капитал, компетенции, умения, методи и инструменти за оценка, атестиране
Описание

Документът обобщава основните заключения и препоръки от проведените в рамките на проекта анализи на пазара на труда, квалификационната и образователната структура, чуждия опит, проведените анкетни проучвания, както и представя ключовите елементи от инструментите за оценка на компетенциите и подбор на персонала.

 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа