Секторен анализ на сектор „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение“ - 2013 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 15.01.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 16.01.2014 г.
Автор: Иван Тодоров
Ключови думи: Секторен анализ на сектор „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение“ - 2013 г.
Описание

Този анализ откроява спецификата в състоянието и очакваните изменения в количествените, структурни и качествени характеристики на работната сила в машиностроителния сектор.  Направена е експертна оценка на очакваните изменения в работните места, длъжностите и професиите в сектора. Представени са виждания за очакваните промени в уменията и компетенциите на работната сила от гледна точка на тенденциите в машиностроителното производство и възможните стратегии и политики на предприятията. Формулирани са основните проблеми в системата на продължаващото професионално образование в машиностроителния сектор.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа