Секторен анализ на сектор „Месопреработване“ 2013
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 25.05.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 27.05.2014 г.
Автор: Павлина Стефанова, Диляна Попова
Ключови думи: Секторен анализ на сектор „Месопреработване“ 2013
Описание

Документът актуализира основни показатели /икономически и за заетостта/ за сектор „Месопреработване“ на национално ниво и европейско ниво, основните фактори, влияещи върху развитието на човешките ресурси – компетентностни модели на работната сила в сектора, очаквани промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г., стратегии и подходи за управление и мотивиране на човешките ресурси и повишаване компетенциите, очаквани нови професии и работни места, дефицитни работни места и професии. Направени са основни заключения, фокусирани върху целите и задачите на проекта. Формулирани са препоръки, свързани с промяна на нормативната база.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа