Определяне на критерии за избор на водещи оценители за сертифициране и валидиране на компетенции и техния подбор
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 13.08.2015 г.
Дата на публикация в Библиотека: 13.08.2015 г.
Автор: Илия Левков
Ключови думи: Определяне на критерии за избор на водещи оценители за сертифициране и валидиране на компетенции и техния подбор
Описание

Формулирани са констатациите от систематизирането на налична информация и материали от досегашната практика на браншови и регионални работодателски организации по определяне на критерии за избор на оценители в различни направления от тяхната дейност, които да се използват по аналогия. Описани са работни виждания за критериите за избор на водещи оценители в регионалните центрове за оценка, които ще имат определяща роля при организацията на валидирането и сертифицирането на компетенции. 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа