Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Производство на химични продукти” - 2012
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 15.11.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 07.11.2012 г.
Автор: Йончо Пеловски, Зорница Кирова
Ключови думи: Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Производство на химични продукти” - 2012
Описание

Документът анализира формиращите се тенденции в производството на рафинирани продукти и изделия от пластмаси в Европейския съюз и България в последните десет години. Показано е значението на сектора върху формирането на брутния вътрешен продукт; вноса и износа и формирането на принадена стойност и създаване на нови работни места. Посочена е продуктивността и са направени сравнения с други сектори. Представен е анализ на влиянието на действащите нормативни документи в ЕС и страната и са посочени въздействията върху развитието на иновациите и ускореното реализиране на технологии с висока ефективност и минимизирано негативно въздействие върху качеството на околната среда и здравето на хората. На основа на представения анализ на развитието на технологиите са представени анализи за съответствието на компетенциите на експлоатационния и ръководен персонал върху ефективността на производствата. Направени са констатации, изводи и препоръки за подобряване на състоянието.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа