Секторен анализ на сектор „Мехатроника“ - 2013
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 18.11.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 18.11.2013 г.
Автор: Венцислав Славков, Атанас Бойков, Веселин Акиванов
Ключови думи: Секторен анализ на сектор „Мехатроника“ - 2013
Описание

Документът анализира тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектор „Мехатроника“, като отчита от една страна неговите особености като интеграция на механика, електротехника, електроника, софтуер и от друга – основните промени в технологиите, иновациите, организацията и маркетинга. Резултатите от анализа ще се използват при определянето на ключови длъжности и компетентностни модели за сектора, както и други анализи в рамките на проекта за разработване на информационната система за оценка на компетенциите.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа