Секторен анализ на сектор „Информационни технологии” - 2013 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 23.09.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 17.09.2013 г.
Автор: Димитър Попов, Мария Трифонова, Добри Митрев
Ключови думи: Секторен анализ на сектор „Информационни технологии” - 2013
Описание

Целта на секторния анализ за сектор „Информационни технологии 2013“ е да се представи реален и обективен анализ на последните налични данни за развитието на сектор „Информационни технологии“, на текущите тенденции, проблеми и потребности в този бранш. Акцентира се върху работната сила и тенденциите, свързани с нейното развитите. Представени са данни за развитието на сектора в България и мястото на сектора в икономиката на ЕС. Анализът се базира както на проучвания „от място“, така и на интервюта и срещи с компании и експерти от сектора. Използван е възможно най-широк кръг от официални източници – български и европейски институции и органи, а също така и анализи и проучвания на водещи консултантски компании.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа