Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони 2013
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 26.07.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 26.07.2013 г.
Автор: Иван Иванов
Ключови думи: Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони 2013
Описание

Крайната цел на настоящия анализ е актуализирането на финансовите и контактни данни на избраните най-малко 400 пилотни български предприятия и определяне на тяхното място и значение в съответните сектори. Включването на едно предприятие в този списък е обективна положителна оценка за мащаба на бизнеса, предлагания продукт или услуга, качеството на мениджмънта, възможностите на компанията за растеж и успешно участие във все по-глобализиращата се национална и световна икономика. Настоящият анализ няма претенциите да разкрива с максимална точност действителното моментно състояние на изследваните предприятия, което би било обект на отделно, задълбочено икономическо проучване (Due diligence).

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа