Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на дребно” - 2011 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 03.11.2011 г.
Дата на публикация в Библиотека: 09.10.2013 г.
Автор: Атанас Бойков, Септемврина Костова, Иван Златков, Бойка Добрева, Любка Герасимова
Ключови думи: търговия на едро, търговия на дребно, търговски формат, търговска верига, глобализация, логистика, иновация, франчайзинг, персонал, компетентности, професионално образование и обучение, ЦКС
Описание

Целта на този анализ е да представи състоянието през последните 10 години и тенденциите на развитие на процесите в сектор „Търговия на дребно” с оглед на изследване на състоянието на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции. Използвани са национални и международни източници – НСИ, НОИ, Евростат. Направен е преглед и избор на най-подходящите методи и модели за стратегическите анализи, с помощта на които се обработват данните, събрани от търговската практика през последните 10 години (2000-2010).

 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа