Секторен анализ на сектор „Металургия” - 2013
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 05.11.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 05.11.2013 г.
Автор: Милена Пешина, Политими Паунова, Камен Колев
Ключови думи: Секторен анализ на сектор „Металургия” - 2013
Описание

Документът задълбочава изследването на текущите тенденции, потребности и проблеми на предприятията, осъществяващи основно своята икономическа дейност по код 24 „Производство на основни метали“. Материалът надгражда изготвените до момента анализи за сектора, като основният фокус е към факторите, влияещи върху развитието на човешката сила.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа