Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Металургия” - 2011
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 28.12.2011 г.
Дата на публикация в Библиотека: 28.12.2011 г.
Автор: Таня Михайлова, Росица Темизова, Олга Шишкова, Магда Груева, Политими Паунова
Ключови думи: Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Металургия”
Описание

Целта на този документ е да анализира сектор С, Преработваща промишленост, 24 Производство на основни метали. Данните са подбрани, обработени и анализирани изцяло за предприятия от сектора. Специално за настоящия анализ е разработен въпросник, предоставен на предприятия в сектора, чиито отговори са използвани за целта на анализа. Освен базата данни от статистическите организации, използваната литература и комуникация с предприятията, изготвящите анализа излагат своето експертно мнение на база опита си, наличната информация и общоевропейските и световни практики.

 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа