Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони (2011 г.)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 01.10.2011 г.
Дата на публикация в Библиотека: 15.12.2011 г.
Автор: Иван Иванов, Мая Христова, Силвия Тодорова
Ключови думи: Крайната цел на настоящия анализ е изработването на база данни с най-малко 400 водещи български предприятия, с цел подбор на подходящи пилотни предприятия с голямо значение в избраните сектори.
Описание

Целта на този анализ е да открои основните тенденции в макроикономическото развитие на икономиката на страната, включително на факторите, оказващи най-голямо влияние върху трендовете.

Използваната методология включва утвърдени национални и  международни статистически и информационни източници – НСИ, Евростат, Световна банка, Международен валутен фонд, ОИСР и др.

В анализа са използвани подходящи за целите на изследването индикатори и критерии, методи и техники за събиране на данни, методи и инструменти за обработка на данни, методи и подходи за анализ на резултатите от проучването.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа