Проектиране на карта за оценка на компетенциите и правила за оценяване на включените клъстери компетенции
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 01.11.2011 г.
Дата на публикация в Библиотека: 15.12.2011 г.
Автор: Томчо Томов, Албена Иванова
Ключови думи: Проектиране на карта за оценка на компетенциите и правила за оценяване на включените клъстери компетенции
Описание

Целта на този документ е да даде основните правила за проектиране на карта за оценка на компетенциите (КОК), включително да препоръча приложим вариант. Показани са различните правила и варианти на картата в зависимост от целите на предприятието и неговата готовност. Обобщени са правилата за оценяване на включените в клъстера компетенции като е наблегнато на следните инструменти: интервюта, фокус групи и генерични библиотеки.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа