ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ - 03.01.2017 г.
Изготвил Пресцентър на БСК, тел. 02 932 09 28, e-mail: pr@bia-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Училищно образование

Пазар на труда; доходи; производителност на труда

Наука, иновации, технологии

ОП "Развитие на човешките ресурси"

Еврофондове

Училищно образование
Заглавие: В средното образование ще има нови учебници и оценяване
Дата: 02.01.2017 20:10
Медия: Сега
Пазар на труда; доходи; производителност на труда
Заглавие: 2017 г.: 460 лв. минимална заплата, 2 месеца повече работа до пенсия
Дата: 02.01.2017 20:41
Медия: 24 Часа
Заглавие: По нови правила ще се изплащат обезщетенията за безработица
Дата: 02.01.2017 20:06
Медия: Труд
Наука, иновации, технологии
Заглавие: 7-големите научни открития на 2016
Дата: 03.01.2017 08:24
Медия: Класа
Заглавие: Българско момиче отговори на въпрос на учени от Масачузетския университет
Дата: 03.01.2017 07:32
Медия: 168 часа
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Заглавие: Младежи се обучават и квалифицират по проект на Община Рудозем
Дата: 02.01.2017 18:37
Медия: Смолян нюз
Заглавие: Община Кубрат е партньор по проект "Приеми ме 2015"
Дата: 01.01.2017 09:40
Медия: Топ новини
Еврофондове
Заглавие: Даниел Панов: Европари ще отиват и в по-малките общини, за 74 са договорени вече 203 млн. лева
Дата: 03.01.2017 07:00
Медия: 24 Часа