Дата - 20.12.2016 г.
_ _____________ _

СЪДЪРЖАНИЕ

Училищно образование

Висше образование, младежи

Пазар на труда; доходи; производителност на труда

Наука, иновации, технологии

Училищно образование
Заглавие: Правец един от центровете през 2017г по новата програма на МОН "Обучение за ИТ кариера"
Дата: 18.12.2016 20:59
Медия: Балканец
Висше образование, младежи
Заглавие: 14 958 празни места в университетите
Дата: 19.12.2016 20:01
Медия: Монитор
Пазар на труда; доходи; производителност на труда
Заглавие: Колко печелят програмистите
Дата: 20.12.2016 09:32
Медия: Финанси България
Заглавие: Стартира инициатива за наемане на работници за индустрията в Тракия икономическа зона
Дата: 20.12.2016 09:12
Медия: Industry Info
Заглавие: Половината от бизнеса не вижда светлина в тунела
Дата: 20.12.2016 09:41
Медия: Вестник Земя
Заглавие: И след началото на сезона: Банско с дефицит на кадри
Дата: 20.12.2016 10:15
Медия: KMETA.BG
Заглавие: Високотехнологичните компании са за плоския данък
Дата: 18.12.2016 08:02
Медия: Финанси България
Наука, иновации, технологии
Заглавие: За 4 г. у нас са се върнали едва 11 наши учени
Дата: 19.12.2016 20:09
Медия: Сега