ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ - 28.09.2016 г.
Изготвил Пресцентър на БСК, тел. 02 932 09 28, e-mail: pr@bia-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Висше образование, младежи

Пазар на труда; доходи; производителност на труда

Човешки ресурси, квалификация, преквалификация

Социални партньори

Висше образование, младежи
Заглавие: Двама нови Почетни професори на Русенския университет
Дата: 27.09.2016 23:27
Медия: Топ новини
Заглавие: МОН иска МУ-София да спре обучението в чужбина
Дата: 27.09.2016 22:13
Медия: Дума
Заглавие: Кунева дава на прокурор бившето ръководство на Медицинския университет-София
Дата: 27.09.2016 20:22
Медия: Сега
Заглавие: Ново начало между образованието, науката и бизнеса
Дата: 28.09.2016 09:53
Медия: Струма
Пазар на труда; доходи; производителност на труда
Заглавие: 90% от младите педагози не прекрачват прага на училището
Дата: 28.09.2016 09:08
Медия: Вестник Земя
Заглавие: Разкриват нови работни места по регионална програма за заетост
Дата: 28.09.2016 09:30
Медия: Gabrovo News
Човешки ресурси, квалификация, преквалификация
Заглавие: Двама наши ученици с награда за млади учени в Брюксел
Дата: 27.09.2016 22:10
Медия: Дума
Заглавие: Т. Желязкова: С новия образователен закон децата вече стават субекти на своето израстване
Дата: 28.09.2016 10:07
Медия: Българско национално радио
Социални партньори
Заглавие: БТПП организира конференция, посветена на професионалното образование
Дата: 28.09.2016 08:45
Медия: Българско национално радио