Новини
БСК ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ПО ISO 9001:2015 БСК ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ПО ISO 9001:2015
28.09.2016
Източник: БСК

Българската стопанска камара (БСК) получи сертификат А-167-QMS15 по системата ISO 9001:2015 за съответствието на системите за управление на качеството в Интернет Център BIAnet и Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) със обхват: "Проучвания и анализ на пазара на труда и човешкия капитал; Разработване на компетентностни модели и оценка на компетенции; Разработване, внедряване и поддръжка на уеб-сайтове и информационни системи". Сертификатът е издадеден от акредитирания орган - Международна асоциация за качество ЕООД (IQA).

Сертификатът е валиден от 21 септември 2016 г. до 20 септември 2019 г.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа