Новини
БСК внедрява модул Личностен профил на търсещото работа лице за Агенцията по заетостта БСК внедрява модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за Агенцията по заетостта
17.03.2017
Източник: БСК

Българска стопанска камара работи по изпълнението на договор с предмет „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребителите“, който се очаква да приключи края на април. В резултат на договора ще бъде разработен и внедрен в дейността на Бюрата по труда модул „Личностен профил на търсещото работа лице“.

 

Целта на нововъведения модул е чрез него Агенцията по заетостта да започне да предоставя нови услуги на клиентите си. Внедряването на електронното приложение ще улесни намирането на подходящо работно място за лицата, които са регистрирани в Бюрата по труда и си търсят работа. Разнообразните функционалности на модула дават възможност на служителите в Бюрата да намират по-лесно съответстващите за дадена позиция лица с техните умения и компетенциите. От функционалностите на модула могат да се възползват всички хора, регистрирани в Бюрата по труда към Агенцията по заетостта, които имат интерес да си намерят работа – независимо дали са безработни в момента или желаят да сменят местоработата или кариерата си.

 

В същността си новият модул предоставя изцяло нови функционалности, с които Агенцията по заетостта да изпълнява ролята си на посредник между търсещите работа и работодателите. Той представлява приложение, чрез което се създават профили на търсещите работа лица, съдържащи информация не само за техния трудов опит и образование, но и за техните компетенции, умения, както и план за развитието им. Специфичното е, че модулът е интегриран с информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, чрез което потребителите могат свободно и безплатно да се възползват от услугите й с цел разширяване на компетенциите си. Той позволява използването на ресурсите на MyCompetence (инструменти за оценка и самооценка, електронни обучения), чрез които се прави оценка на компетенциите на търсещото работа лице и му се предоставя възможност да ги усъвършенства за целите на трудовия пазар. Допълнително модулът съдържа психометрични инструменти за оценка на индивидуалните особености на лицата с цел по-доброто им насочване към подходящите за тях свободни работни места. Чрез комбинираното използване на всички ресурси може да се изготвят подробни профили на лицата, търсещи работа, по отношение на тяхната работоспособност, да се изготвя план за развитието им, за да развиват уменията си. Друга уникална характеристика на модула е, че позволява на търсещите работа лица да участват сами в създаването на профилите им – те ще имат достъп до създадения им профил и ще могат да са активни по отношение на собственото си развитие.

 

 

Внедряването на модула „Личностен профил на търсещото работа лице“ се очаква да се подобри качеството на изпълняваните от Агенцията по заетостта услуги така, че да отговарят по-добре на новите условия на пазара на труда. Профилирането на лицата ще бъде по-задълбочено, включвайки повече информация, която да е релевантна за изискванията на работодателите. Предимство е интегрирането му с информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, което позволява използването на разработените за българския трудов пазар инструменти и ресурси.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа