Новини
БСК е ресертифицирана по системата за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013 БСК е ресертифицирана по системата за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013
07.12.2017
Източник: БСК

Международната сертификационна компания SGS удължи сертификата на Българската стопанска камара по системата за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2013.

Сертификатът е с разширен обхват спрямо предходния и е валиден за периода от 22 ноември 2017 г. до 21 ноември 2020 г.

Сертификатът е под номер BG17/871574 и се издава за:

  • Сигурност на информацията при проектиране, разработване, тестване, внедряване и поддържане на уеб- приложения, информационни системи и софтуерни продукти;
  • Консултации и управление на софтуерни проекти и цялостни информационни решения;
  • Управление, защита и поддръжка на сървъри, комуникационни и информационни ресурси в съответствие с Декларация за приложимост, версия 2/03.10.2014 г.КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа