Новини
БСК стартира проект Разширяване и интегриране на услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта БСК стартира проект "Разширяване и интегриране на услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта"
18.08.2016
Източник: БСК

Българска стопанска камара стартира изпълнението на проект „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, към дейността на Агенцията по заетостта и потребностите на целевите групи потребители“. 


В срок от седем месеца БСК ще разработи и внедри модул „Личностен профил на търсещото работа лице“, както и ще бъдат изпълнени дейности за интегрирането на разработената в MyCompetence иновативна функционалност в дейността на Бюрата по труда на Агенцията по заетостта на Република България.

 

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg беше разработена в периода 2010-2015 г. от БСК в nартньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“ по проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

 

MyCompetence е ефективен инструмент за идентифициране на дисбалансите между образователните и професионалните стандарти, както и средство за тяхното конвергиране. Системата изгражда връзка между работодатели, обучаващи се, търсещи работа или стремящи се към кариерно развитие, като осигурява връзка между националната и европейската квалификационни рамки.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа