Новини
БСК успешно разработи електронен модул Личностен профил на търсещото работа лице за Агенцията по заетостта БСК успешно разработи електронен модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за Агенцията по заетостта
02.05.2017
Източник: БСК

Българска стопанска камара изпълни дейността си във връзка с договор с предмет „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребителите“. Успешно разработен е модул „Личностен профил на търсещото работа лице“, който се предостави на АЗ за изпълнение на дейностите й.

 

Модул „Личностен профил на търсещото работа лице“ е изграден като WEB-приложение, което да се използва в бюрата по труда във връзка с подпомагането на регистриралите се в тях лица, които си търсят работа. Той осигурява холистичен цялостен подход при оценката на лицата, следващ добрите практики в ЕС за създаване и работа с профили – чрез него профилирането става детайлно и дълбинно. Модулът позволява създаването на профили на търсещите работа лица чрез детайлно описание на техните силни страни, придобити знания, умения и компетенции, както и сферите, в които биха могли да се развиват. Чрез него може да се оценят и анализират нагласите и поведението на индивидите и да бъдат насочени към най-подходящите свободни работни места и мерки за развитие. В същността си Модулът позволява използването на ресурсите на MyCompetence специално за целите и нуждите на Агенцията по заетостта, които включват: инструменти за оценка за умения и компетенции, електронни обучения, компетентностни модели за длъжности в различни икономически сектори. В допълнение към тези възможности Модулът включва и специално разработени за профилирането инструменти, които да оценяват търсещите работа лица по отношение на индивидуалните им характеристики така, че профилите им да бъдат съдържат обстойна, значима и съдържателна информация.

 

За внедряването на Модул „Личностен профил на търсещото работа лице“ бяха проведени 3 отделни обучения: за служители от Централната администрация на АЗ, от Дирекциите „Бюро по труда“ за гр. София и региона и от Дирекциите „Бюро по труда“ за гр. Пловдив и региона. По време на обученията участниците имаха възможност да разучат Модула и да разгледат функционалностите и нововъведенията, които предлага.

 

 

С приключването на проекта БСК предоставя на АЗ изцяло новоразработен Модул, предоставящ възможности за по-ефективна насочване на търсещите работа лица на пазара на труда. Очаква се Модулът да бъде изцяло внедрен в дейността на АЗ до края на годината, с което с което да се подобри качеството на предлаганите от нея услуги на пазара на труда, следвайки европейските тенденции и практики.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа