Събития
Вече е наличен наръчник за всеки ТРЗ служител 2017

Дата: 17.03.2017


Наръчник за всеки ТРЗ служител 2017 – книга, съдържаща информация за промените в трудовото законодателство и казуси.

 

За повече информация: http://www.trudovopravo.prakticheskireshenia.com/
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа