Новини
Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността Жечко Димитров: Повишаването на компетенциите е от ключово значение за конкурентоспособността
21.02.2018
Източник: БСК

Възможностите на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence за подобряване на качеството на висшето образование и адаптивността му към динамиката на пазара на труда бяха представени от Жечко Димитров (програмен директор в БСК) по време на Среща на генералните директори за висшето образование на страните от ЕС. Събитието е в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. България се нареди сред първите страни-членки, постигнали степен на синхронизация, след като професионалните стандарти, разработени и поддържани от MyCompetence, бяха интегрирани с ESCO. Синхронизацията е от съществено значение за улесняването на диалога между бизнеса и образованието, преодоляването на недостига и засилването на акцента върху тези умения и компетенции, които са търсени и са от съществено значение за развитието на икономиките на страните-членки на ЕС. MyCompetence е проектирана и разработена в периода 2010-2015 г. за 20 икономически сектора, а през 2017-2019 г. предстои да бъде надградена с компетентностни профили за длъжностите в още пет икономически сектора. Така включените в системата сектори ще станат общо 25, а разработените професионални стандарти ще покрият почти половината от съществуващите в страната длъжности. Огромното предизвикателство е превръщането на MyCompetence в Национална система за оценка на компетенциите чрез обвързването й със системата професионалното образование, в учебните планове и програми на която да бъдат устойчиво отразявани изискванията на пазара на труда в България. Това ще съдейства и за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес, но и ще повиши конкурентоспособността на българското образование и "изтичането" на ученици и студенти към чужбина.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа