Информационна система
Уеб-базирана информационна система с индикатори за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони.

Ще притежава интуитивни интерактивни инструменти за:

  • Лесно дефиниране и променяне на критериите и сценария за оценка на компетенциите;
  • Справки по икономически дейности, работни места, фирми, региони, оценки и др., както и комбинации помежду им;
  • Анализи на натрупаната статистика от оценки;
  • Обратна връзка за повишаване на конкретната квалификация


www.mycompetence.bg
www.mycompetence.bg

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа