Събития
КАКВО ОЧАКВАТ МСП ОТ БЪДЕЩАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА МСП? (BRUSSELS)

Организатор: Европейска комисия
Дата: 19.02.2019


РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ!

В бързо променящия се икономически и обществен контекст каква трябва да бъде политиката на ЕС за МСП по време на следващия политически цикъл на ЕС?

24-те милиона МСП в Европа са едно от най-големите му активи за справяне с ускорените темпове на икономическите и обществените предизвикателства. На тази конференция BusinessEurope ще представи план за действие на политиката на ЕС за МСП, насочен към увеличаване на приноса на МСП за растежа, работните места и програмата за устойчивост. За да илюстрираме амбициозните политически подходи, които ще са необходими, конференцията ще обсъди по-конкретно как да се разработи устойчива на бъдещето регулиране в областта на цифровите технологии, как да се осигури справедлива и жизнена икономика на платформата и как да се насърчи интернационализацията на МСП.

Лекторите ще включват изпълнителни директори на европейски МСП, представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Датския бизнес орган, бизнес федерациите и други заинтересовани страни.

Вторник, 19 февруари 2019 г. (9.15-12.30, последван от мрежов обяд)

Място на провеждане: Постоянно представителство на Нидерландия в ЕС | 4-10, Avenue de Cortenbergh, 1040 Брюксел

Краен срок за регистрация: 14 февруари 2019 г.

Моля, обърнете внимание, че предварителната регистрация е задължителна, за да Ви бъде предоставен достъп до тази конференция. Регистрацията може да бъде предмет на ограничения на капацитета.  
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа