Определяне на критерии за избор на водещи оценители за сертифициране и валидиране на компетенции и техния подбор
Определяне на критерии за избор на водещи оценители за сертифициране и валидиране на компетенции и техния подбор
20.10.2010

Формулирани са констатациите от систематизирането на налична информация и материали от досегашната практика на браншови и регионални работодателски организации по определяне на критерии за избор на оценители в различни направления от тяхната дейност, които да се използват по аналогия. Описани са работни виждания за критериите за избор на водещи оценители в регионалните центрове за оценка, които ще имат определяща роля при организацията на валидирането и сертифицирането на компетенции.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа