Новини
Ново е-обучение в MyCompetence: Управление на връзките с обществеността Ново е-обучение в MyCompetence: Управление на връзките с обществеността
01.06.2016
Източник: БСК

„Управление на връзките с обществеността“ e темата на най-новото електронно обучение в системата MyCompetence.

 

Обучението е предназначено за:

  • Мениджъри и специалисти по корпоративни комуникации и връзки с обществеността с малко опит или които биха искали да подобрят теоретичната си подготовка и практическите си умения;
  • Служители, които не са специалисти в областта на връзки с обществеността, но в задълженията им попадат елементи от нея;
  • Студенти.

За успешното преминаване на обучението не са необходими предварителни знания, свързани с темата.

В края на електронното обучение участниците ще притежават знания и умения за основите на връзки с обществеността, както и за инструментите, които се използват в комуникацията с целевите групи и заинтересованите страни. Целта на обучението е придобиване на практически умения за всяка фаза от управлението на връзките собществеността.

 

Съдържание на обучението:

  • Въведение в корпоративните комуникации
  • Стратегическо планиране на връзки с обществеността
  • Управление на взаимоотношенията с медиите
  • Практически аспекти на връзки с обществеността
  • Събитиен мениджмънт
  • Кризисни комуникации.
  • Правно-етични аспекти на връзките с обществеността.

Клъстер компетенции
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа