Образование и професионално обучение
Проучване на образователната и професионално-квалификационна структура на заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво (2005-2009 г.)
18.10.2010

Анализът разглежда основните тенденции в развитието на образователната и професионално-квалификационната структура на заетите лица и работната сила в периода 2004-2009 г. на национално равнище и по определените като приоритетни за изследването сектори и основни икономически дейности и области на страната.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители) Изтеглете резюме за медиите (doc) Изтеглете презентация (pdf)
Състояние и проблеми на оценяването на компетенциите на работната сила на национално, секторно и регионално ниво
30.07.2010

Сред основните цели на изследването е да се идентифицират възможностите за намаляване на дисбаланса между търсене и предлагане на квалифицирана работна ръка. Направен е преглед на националните политики, действащите регулаторни режими и отговорните институции и информационни системи в сферата на професионалното обучение и образование. Специално внимание е отделено на регионалните и секторни политики и практики в тази област, както и на корпоративните програми за обучение на работната сила.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители) Резюме Прессъобщение

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа