Обяви
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за изпълнители на обучения по дигитални ключови компетенции
28.04.2014

Валидност на обявата: 09.05.2014


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 8 / дата 28.04.2014 г.

 

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

 

Българската стопанска камара търси изпълнители за

 

„Обучение на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по ключови компетенции на представители на целевите групи. Обучения по дигитални ключови компетенции ”

 

По-долу е приложена цялата документация по обявата.

 

Документи се приемат на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1, офис 110, от 9.00 до 17.00 часа всеки делничен ден.

 

Краен срок за кандидатстване: 09.05.2014 г., 17.00 часа


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа