Предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила (2010 г.)
Предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила (2010 г.)
01.02.2011

Целта на разработката е пакет от предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила, който да бъде обсъден в Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК). Методологията включва използване на информационни източници за изготвяне на предложения за нормативни промени, методи и техники за събиране на данни, методи и инструменти за обработка на данни, методи и подходи за анализ на резултатите от прегледите на нормативната уредба и анализите.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа