Проучване на мерки за валидиране на неформално придобити компетенции на европейско и национално ниво. Потенциално приложение в MyCompetence
Проучване на мерки за валидиране на неформално придобити компетенции на европейско и национално ниво. Потенциално приложение в MyCompetence
24.10.2019

Настоящият документ е разработен с цел проучване на възможности за разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“. Този документ описва направено проучване за мерките на национално и европейско ниво за валидиране на неформално придобитите компетенции, както и нивото на напредък в конкретните страни членки.

Проучване на мерки за валидиране на неформално придобити компетенции на европейско и национално ниво

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа