Събития
Представяне на платформата "Личностен профил на търсещо работа лице"

Дата: 29.01.2018


Бюро по труда - Асеновград организира информационна среща за запознаване с нова електронна услуга на Агенция по заетостта – платформата „Личностен профил на търсещо работа лице”. Тя ще се проведе на 29 януари в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”. 

Софтуерното приложение е разработено по проект в партньорство с „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес” и предлага решение за разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите „MyCompetence®” към дейността на Агенция по заетостта.

„Личностен профил на търсещото работа лице“ е изграден като web-приложение, което да се използва в бюрата по труда във връзка с подпомагането на регистриралите се в тях лица, които си търсят работа. Той осигурява холистичен цялостен подход при оценката на лицата, следващ добрите практики в ЕС за създаване и работа с профили – чрез него профилирането става детайлно и дълбинно. Модулът позволява създаването на профили на търсещите работа лица чрез детайлно описание на техните силни страни, придобити знания, умения и компетенции, както и сферите, в които биха могли да се развиват. Чрез него може да се оценят и анализират нагласите и поведението на индивидите и да бъдат насочени към най-подходящите свободни работни места и мерки за развитие.

В същността си модулът позволява използването на ресурсите на MyCompetence специално за целите и нуждите на Агенцията по заетостта, които включват: инструменти за оценка за умения и компетенции, електронни обучения, компетентностни модели за длъжности в различни икономически сектори. В допълнение към тези възможности включва и специално разработени за профилирането инструменти, които да оценяват търсещите работа лица по отношение на индивидуалните им характеристики така, че профилите им да бъдат съдържат обстойна, значима и съдържателна информация.

С внедряването на модула в дейността на АЗ ще се подобри качеството на предлаганите от нея услуги на пазара на труда, следвайки европейските тенденции и практики.

Източник: asenovgrad.netКОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа