Събития
Предстоящ семинар "Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността"

Организатор: AlphaQuality
Дата: 18.03.2017


В семинара „Ефективно управление на оборотния капитал и ликвидността“ ще има преглед на основните съотношения за ликвидност и ще се посочат начините за освобождаване на ликвидност чрез ефективно управление на оборотния капитал.

След обучението Вие ще можете да:

  • определяте, контролирате и управлявате причините за недостига на парични средства и оборотен капитал;
  • работите с показателите, свързани с ликвидността, оборотния капитал и паричните потоци;
  • анализирате и управлявате ликвидността на предприятието;
  • оптимизирате паричните потоци и краткосрочното и дългосрочно финансиране

Дата: 28.03.2017

Място на провежданеСОФИЯ, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1 

Продължителност на курса: 1 ден, от 9.30 до 17.00 часа

Допълнителна информация: http://www.alphaquality.org/business-efficiency-trainings/finance_projects/Oboroten_kapital.html
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа