Събития
Пресконференция на БСК за представяне на проект по ОП РЧР

Организатор: БСК
Дата: 18.01.2010
Място: БСК


На 18 януари 2010 г., понеделник, от 11.00 ч,
в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20)
ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на БСК.


Ще бъде представен проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, осъществяван от БСК с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България.

 

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени и данни за последните тенденции и перспективи на пазара на труда, в контекста на икономическата и финансова криза.

 

Ще участват:

  • Божидар Данев – председател на БСК
  • Димитър Бранков – зам.-председател на БСК
  • Жечко Димитров – програмен директор на проекта на БСК по ОП РЧР

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа