Новини
Проучване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и обществените и частни организации в Европа Проучване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и обществените и частни организации в Европа
30.09.2016
Източник: ЕК

Сътрудничеството между бизнеса и висшите училища създава множество възможности за развитие на иновации, нови знания и умения. За създаването на нови политики, свързани със съвместната дейност на бизнеса и университетите, Генерална дирекция „Образование и култура“ в Европейската комисия провежда изследване на тема „Сътрудничество между висшите учебни заведения и организациите от частния и публичния сектор“.

 

В това широко мащабно изследване, което е най-изчерпателното, провеждано в Европа, участват над 3500 университета и 1000 организации. Целта на изследването е да бъдат създадени политики, насочени към подобряване на бъдещи партньорства между висшите учебни заведения и външни организации и стимулиране на ангажираността на студентите в реална работна среда.

 

За да се включите в изследването, попълнете въпросника на предпочитания от Вас официален език на ЕС на адрес: http://www.survey.ub-cooperation.eu/ до 11.11.2016 г. Попълването на въпросника отнема около 10 минути и е анонимно.

 

След попълването на въпросника имате възможност да заявите желание за получаване на персонализирана Оценка на готовността за сътрудничеството между университетите и бизнеса за Вашата организация.

 

Изпращайте Вашите въпроси и мнения относно изследването на: survey@ub-cooperation.eu.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа