Събития
Стажове, стипендии, конкурси (4-10 юли)

Организатор: karieri.bg
Дата: 10.07.2016


Селекция от актуалните предложения за безплатни обучения, събития, стажове, конкурси и стипендии тази седмица

 


Стажове

Финансовата компания "Провидент България" стартира първата си стажантска програма. Търсят се студенти, които учат в някое от следните направления - финанси, счетоводство, маркетинг, PR, човешки ресурси или икономика. На младежите ще бъде предложена възможност да добият практически опит в някоя от следните области – финанси, маркетинг и комуникации, човешки ресуси, търговски отдел. Стажът е на 8-часов работен ден, от понеделник до петък. Кандидатите трбява да изпратят CV на английски език на jobs@provident.bg. Повече информация можете да намерите на сайта на компанията.

"Мобител" търси стажанти, които се интересуват от възможностите за работа и развитие в телекомуникационния сектор. Стажът е платен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Кандидатстването за стажантската програма е през електроен формуляр на сайта на компанията, към който трябва да бъде прикачено и мотивационно писмо. Крайният срок е 8 юли.

През kаrieri.bg Консултантската компания PricewaterhouseCoopers търси стажанти в областта на данъчното облагане и счетоводството. Стажанти търсят и от DNS Sofia - в областта на предпечата, както и сътрудници за всички отдели на компанията. Още обяви за стажантски програми можете да намерите в специализираната секция на karieri.bg.

Стипендии

Институтът на ЮНЕСКО за учене през целия живот предлага 6 стипендии за държавни служители и представители на огранизации на гражданското общество в рамките на програмата Confintea. Кандидатите трябва да работят на ключови позиции в сферата на обучението и образованието за възрастни, като стипендиантите ще бъдат избрани на база потенциала им да развият национални стратегии в това направление. Кандидатства се с кратко представяне на идея за подобна стратегия с обем 3 страници, мотивационно писмо и автобиография на e-mail: a.owusu-boampong@unesco.org. Крайният срок за кандидатстване е удължен до 15 юли. Повече подробности за стипендиите можете да намерите на сайта на програмата.

"Мото-Пфое" и Български червен кръст - Столична организация организират стипендиантска програма "С тениска на бала" (#steniskanabala). Тя е предназначена за младежи сираци, младежи настанени в приемно семейство или възпитаници на домове за деца, лишени от родителска грижа. Те трябва да са завършили средното си образование през тази година и да са приети във висше учебно заведение или лицензиран лицензиран център за професионално обучение (ЦПО). Одобрените кандидати ще получат еднократно стипендия в размер на 2000 лв. за приетите във ВУЗ и 500 лв. за приетите в ЦПО. Организаторите гарантират минимум 5 стипендии за приетите във ВУЗ и минимум 20 за младежи, на които им предстои обучение в ЦПО. Повече информация за критериите, прицедурата за отпускане на стипендиите и подробно описание на необходимите документи, можете да намерите тук. Крайният срок за кандидатстване е 20 септември.

Обучения

Българската предприемаческа организация Start It Smart набира нови кандидати за участие в преакселераторската си програма. Тя е с продължителност 10 седмици и предоставя знания, умения и ресурси, чрез които един startup може да се подготви за следващата стъпка - влизане в акселератор, намиране на инвеститор или директно излизане на пазара. Обучението покрива пет основни бизнес направления - продуктово развитие, връзки с клиентите, бизнес развитие, изграждане на екип и възможности за финансиране. Кандидатстването е отворено за екипи до 4 души, които имат бизнес идея. Крайният срок за попълване на апликационната форма е 31 юли. Самото обучение започва на 19 септември. Програмата е безплатна, но ако компанията успешно реализира идеята си, достигне 30 хил. лв. оборот или получи инвестиция от над 30 хил. лв. в рамките на година след приключването ѝ, участниците трябва да заплатят на организацията 3 хил. лв. Повече информация за програмата можете да намерите на сайта й, както и в новия брой на "Капитал Daily".

Млади мениджъри в областта на културата могат да кандидатстват за обучение по Програмата за глобално културно лидерство на Европейския съюз, което ще се проведе в Малта в периода 16-21 октомври. Обучението ще бъде интерактивно и има за цел не само да подобри уменията на участниците, но и да подпомогне обмена на идеи и добри практики, както и изграждането на мрежа от контакти помежду им.
Ще бъдат избрани общо 40 души от различни държави. Допустими за участие са мениджъри в областта на културата на възраст от 25 до 39 г. с добри познания по английски език. Кандидатите трябва да са работили за НПО, публична институция (напр. музей, библиотека, места за провеждане на музикални мероприятия и т.н.) или бизнес в областта на културата за период от 3 до 5 години и да са на позиция, която им позволява да бъдат проводници на наученото на местно и/или национално ниво. Крайният срок за кандидатстване е 1 август. Повече информация за обучението можете да намерите тук.

"Джуниър ачийвмънт България" организира специализиран семинар за обучители по предприемачество в начален, прогимназиален и гимназиален етап на тема "Финансовата грамотност – ключов елемент на обучението по предприемачество" на 06-08 юли. Семинарът се провежда с подкрепата и съдействието на Министерството на образованието и науката в рамките на Националната програма "Развитие на педагогическите кадри". Преподавателите ще имат възможност да се запознаят с нови и съвременни образователни програми по финансова грамотност, както и да подобрят уменията си за преподаване на темата в училище. По време на обучениетоще се запознаят и с начините, по които могат да използват онлайн платформата smartclassroom.bg за организиране и преподаване на предприемачество и финансова грамотност. Обучението ще се проведе в Национален център на МОН за подготовка на ученици за олимпиади (София, ул. "Драган Цанков" № 21А). За повече информация тук.

Още информация за актуални възможности за обучения можете да намерите в специализираната секция на karieri.bg.

Събития

Авиокомпания Qatar Airways органзира ден за подбор на кабинен екипаж. Търсят се от пилоти с опит до професионалисти, които се интересуват от нови кариерни възможнсоти. Кандидатите трбява да бъдат на минимум 21 г., да имат поне средно образование и да владят английски свободно, писмено и говоримо. Сред изискванията е и да могат, застанали на пръсти, да достигат с ръцете си минимална височина от 212 см. Търсят се хора с добри комуникационни умения, в добро здраве, които имат и желание да се преместят в Доха, Катар. Интервютата ще се провеждат на 11 юли от 9 ч. в хотел "Хилтън". Повече информация за документите, които трябва да се носят на място, както и за елекнтронна регистрация тук.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа