Общо експерти 1 Общо регистрирани потребители 4285
Най-активни експертни общности:
 • Нормативна уредба - 11 мнения
 • Анализи - 4 мнения
 • Макроикономическа статистика - данни от НСИ/БСК - 2 мнения

Най-активен форум:
 • Предложения за нормативни промени за недопускане на недостиг на работна сила. - 11 мнения
 • Образование и професионално обучение - 3 мнения
 • Социална политика - Пазар на труда - 2 мнения

Най-активен теми:
 • Как да преодолеем недостига на квалифицирани кадри у нас? - 7 мнения
 • Анализ на основните проблеми на образователната система и системата за квалификация и преквалификация - 3 мнения
 • Защо имаме недостиг на квалифицирана работна ръка, а квалифицирани специалисти работят като бармани и сервитьори? - 3 мнения

Най-активни експерти:

Най-активни регистрирани потребители:
 • Жечко Димитров (dimitrovzh) - 2 мнения
 • Н.Василев (administrator) - 2 мнения
 • Petya Dimitrova (petapen) - 2 мненияКОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа