Новини от външни източници
Търсят се най-успешните ИТ мениджъри за 2016 г.
20.10.2016
Източник: CIO

Клубът на ИТ мениджърите в България и списание CIO съобщават, че е в ход приемането на регистрации и предложения за участие в деветото издание на конкурса “ИТ мениджър на годината”.

Наградите за най-успешни ИТ ръководители и тази година ще бъдат в 3 категории: 
>> Мениджмънт – отличие за мениджър допринесъл за оползотворяване на потенциала на ИТ в своята организация и демонстрирал достижения в управлението на ИТ екипа и ИТ дейностите, чрез прилагане на утвърдени добри практики и собствен иновативен управленски подход.
>> Ефективност – отличие за мениджър с доказана ефикасност и пълноценност в работата, спомагащи повишаването на доверието и разпространението на високите технологии.
>> Иновации – отличие за мениджър осъществил успешно внедряване на иновативно решение или реализирал новаторски подход в полза на своята организация
До 4 ноември 2016 г. на адрес http://cio.bg/cio_awards/2016/nominate  можете
(а) да предложите за участие в конкурса ИТ мениджър, демонстрирал постижения в една от посочените категории
(б) да се регистрирате за участие в конкурса, като предоставите информация за постиженията си.
В конкурса могат да участват само ИТ ръководители на организации, които не са доставчици на ИТ продукти и услуги. 
За „ИТ Мениджър на годината” в различните категории на наградата може да бъде предложен всеки ИТ мениджър с успешен и иновативен проект през последните 12 месеца, който е допринесъл за постигане на бизнес целите на организацията. Достиженията могат да са най-различни. 
Например:
>> успешна реализация на решение (или управленски подход), базирано на нови неизпробвани (или малко използвани) в практиката технологии (методологии);
>> успешно прилагане на изпитани технологии (методологии), в резултат на което са постигнати значими резултати за бизнеса;
>> принос за усъвършенстване на бизнес процесите;
>> принос за подобряване на сътрудничеството в организацията;
>> принос за подобряване на връзките с клиентите и качеството на тяхното обслужване;
>> принос за спестяване на разходи;
>> принос за повишаване конкурентоспособността на организацията;
>> издигане на ново ниво на разбирането на мениджмънта за ИТ и тяхното значение за бизнеса;
и т.н.

На сайта на списание CIO можете да намерите подробна информация за предишните издания на конкурса (201520142013 , 20122011201020092008)

Ако ИТ мениджърът във вашата организация заслужава награда, предложете го още сега...

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа