Управление на знанието и организационно учене
Управление на знанието и организационно учене
22.05.2017

Управлението на знанието се базира на предположението, че организациите не успяват да използват изцяло потенциала, с който разполагат. Чрез него организациите се стремят да развият и придобият потенциално полезно за тях знание и да го направят достъпно, за да бъде използвано в подходящо време и място за постигане на максимален ефект и положителен резултат в цялостното организационно представяне. Смята се, че, ако организацията съумее да повиши ефективността на използване на знанието, с което разполага, макар и с минимален процент, ползите за нея ще бъдат огромни.

Изтегли

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа