Управление на човешките ресурси
Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила
15.09.2010

Целта на този документ е проучване на европейски и световни добри практики, информационни системи, съществуващи инструменти, класификатори и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия. Представени са различни компетентностни модели, прилагани на ниво предприятие и институция, връзката им със стратегията за развитие на фирмата и ползите за работодателите и персонала.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Подходи, системи и инструменти за оценка на компетенциите, използвани в българските предприятия
19.08.2010

Проучването е проведено съвместно от Българската стопанска камара (БСК) и Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) сред 100 фирми. 60% от анкетираните развиват дейност в София и региона (приблизително 60%), следвани от Варна (36%), Пловдив (19%), Стара Загора (16%), Бургас (13%) и Плевен (12%). От представените браншове най-силно са застъпени производството (22%), морския и речен транспорт (13%), търговия на едро и дребно (съответно 12 и 11%), банкови и финансови услуги и държавни структури (с по 8%).

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Системи и инструменти за оценка на компетенциите на корпоративно, регионално и секторно ниво в България.
19.08.2010

Анализът има за цел да допринесе за създаването на първоначална визия и функционалност на изгражданата от Българска стопанска камара (БСК) Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК), в рамките на проект финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители) Резюме на анализа

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа