Форум Теми Мнения Последна тема
Социална политика - Пазар на труда


Не просто работни места: Развитие на работната сила в икономика, базирана на уменията


В глобализираната икономика, където и капиталът и пазарът на труда са много мобилни, а технологиите се развиват бързо, развитието на институциите, които са ангажирани с работната сила, играе ключова роля за постигане на по-висок просперитет и стандарт на живот. Анализът на двигателите за икономическо развитие на местно ниво показва, че човешките ресурси са фундаментален източник за развитие в икономиката, базирана на знанието. Политиците в сферата на пазара на труда и квалификацията трябва да допринесат съществено не само за овладяване на необходимия набор от умения за икономиката на местно ниво, но и да насърчат иновациите, предприемачеството и социалното сближаване. Институциите на пазара на труда могат да се справят с широк кръг от проблеми на местно ниво, от привличането и задържането на талантливи кадри до наваксване на липсващите умения, през интегрирането на имигрантите, включването на хората в неравностойно положение в обучения и в заетостта, подобряване на качеството на работното място, както и повишаване на конкурентоспособността на местните фирми. Те имат уникална възможност да дадат своя принос, в зависимост от обема на своите програми и услуги, както и с присъствието си в националната икономика, и на различни нива в администрацията.
2
2
Форум Теми Мнения Последна тема
0
0КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа