Концепция за създаване на Национална референтна мрежа
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 13.08.2015 г.
Дата на публикация в Библиотека: 13.08.2015 г.
Автор: Ивана Радомирова, Рашко Рашков, Иван Костов, Кирил Желязков, Томчо Томов
Ключови думи: Концепция за създаване на Национална референтна мрежа
Описание

Документът описва структурата, функциите, начина и подходите за изграждане в България на национална партньорска референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила с участието на държавата, работодателите и синдикатите на трипартиден принцип. Основната цел на изграждането на Националната референтна мрежа е да се създаде устойчива организационната инфраструктура от пилотни секторни референтни звена и регионални центрове за оценка и обвързването им в мрежа, като логистична предпоставка за изграждането и функционирането на ИСОК в браншови и регионален аспект. 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа