Предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила - 2010 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 08.12.2010 г.
Дата на публикация в Библиотека: 11.12.2013 г.
Автор: Владимир Бояджиев, Милчо Димитров, Чавдар Христов, Елена Шишманова, Наталия Събева, Снежана Славчева, Людмила Векова, Лазар Лазаров, Йорданка Велинова
Ключови думи: Пазар на труда, Нормативна уредба, Заетост, Професионално образование и обучение, Компетенции, Работна сила, Професионални стандарти, Квалификационни стандарти, Политики на пазара на труда
Описание

Целта на разработката е пакет от предложения за нормативни промени за разработване и прилагане на политики за недопускане на недостиг на работна сила, който да бъде обсъден в Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК).

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа